Το δημοτικό σχολείο Φανερωμένης “Κουρμπαλί”

Το Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης ιδρύθηκε το 1893 με απόφαση του Ελληνικού Κράτους που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. 36 τεύχος Α 19-2-1893 σελ 168.

Στο παραπάνω ΦΕΚ φαίνεται για πρώτη φορά η ίδρυση γραμματοσχολείου με το όνομα Κουρμπαλή χωρίς να αποκλείεται η λειτουργία γραμματοσχολείου και κατά τα προηγούμενα έτη.
Σύμφωνα με δύο πολύ παλιά έγγραφα (δυστυχώς ανυπόγραφα και χωρίς ημερομηνία), τα οποία βρέθηκαν στο αρχείο του σχολείου και βασίζονται ως επί το πλείστον σε προφορικές μαρτυρίες και σύμφωνα με τα επίσημα βιβλία του σχολείου, το Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης ιδρύθηκε το έτος 1898 από το Ελληνικό Κράτος, με το όνομα «Δημοτικό Σχολείον Κουρμπαλί», το οποίο και διατήρησε μέχρι και το 1955. Από τον Ιανουάριο του 1956 μετονομάστηκε σε Δημοτικό σχολείο Φανερωμένης.

Το δημοτικό σχολείο Φανερωμένης "Κουρμπαλί"

Πριν το 1898 λειτουργούσε σχολείο ανεπίσημα στο νάρθηκα της εκκλησίας. Το «Δημοτικό Σχολείον Κουρμπαλί» χρησιμοποιούσε αρχικά ως διδακτήριο οίκημα της εκκλησίας πλινθόκτιστο.

Το έτος 1932 ανεγέρθηκε στο κέντρο του χωριού μονοτάξιο πέτρινο διδακτήριο εντός οικοπέδου το οποίο παραχώρησε το Υπουργείο Γεωργίας , με δαπάνες του σχολικού ταμείου δια κρατικής αρωγής και εισφορών των κατοίκων της κοινότητας. Το έτος 1938 προστέθηκε δεύτερη αίθουσα όμοια της πρώτης. Το 1964 άρχισε η κατασκευή και τρίτης αίθουσας η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1966.

Αρχικά το Δημοτικό Σχολείο λειτουργούσε ως μονοτάξιο. Το έτος 1935 το σχολείο προήχθη σε 2/τάξιο Από το σχολικό έτος 1960-1961 ως και το σχολικό έτος 1965-1966, λειτουργούσε ως τριθέσιο. Από το σχολικό έτος 1966-1967 ως και το σχολικό έτος 1968-1969 λειτουργούσε ως τετραθέσιο. Από το σχολικό έτος 1969-1970 ως και το σχολικό έτος1969-1970 λειτουργούσε ως τριθέσιο. Από το σχολικό έτος 1970-1971 ως και το σχολικό έτος 2007-2008 λειτουργούσε ως διθέσιο. Το 2008 υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο και από το σχολικό έτος 2008-2009 λειτουργεί ως μονοθέσιο.

Το 2010 το σχολείο ανακαινίστηκε και από το Σεπτέμβριο του 2010 ξαναφιλοξενεί τους μαθητές του. Σήμερα το σχολείο έχει τρεις αίθουσες στη μια από τις οποίες στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Φανερωμένης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μείωση του μαθητικού πληθυσμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Δεκαετία ’40 — Δεκαετία ’50 —  Δεκαετία ’60
39-40 112 — 50-51 121 — 60 -61 135
40-41 117 — 51-52 98 — -62 133
41-42 * — 52-53 94 — 62 -63 134
42-43 * — 53-54 105 — 63 -64 129
43-44 * — 54-55 117 — 64 -65 128
44-45 29 — 55-56 125 — 65 -66 123
45-46 34 — 56-57 120 — 66 -67 114
46-47 61 — 57-58 125 — 67 -68 102
47-48 94 — 58-59 132 — 68 -69 104
48-49 * — 59-60 135 — 69 -70 91
49-50 121

Δεκαετία ’70 — Δεκαετία ’80 — Δεκαετία ’90
70 -71 80 — 80 -81 49 — 90 -91 32
71 -72 71 — 81 -82 46 — 91 -92 30
72 -73 72 — 82 -83 50 — 92 -93 25
73 -74 68 — 83 -84 48 — 93 -94 26
74 -75 71 — 84 -85 44 — 94 -95 25
75 -76 66 — 85 -86 45 — 95 -96 24
76 -77 69 — 86 -87 46 — 96 -97 25
77 -78 69 — 87 -88 46 — 97 -98 26
78 -79 63 — 88 -89 45 — 98 -99 20
79 -80 48 — 89 -90 38 — 99 -00 19

Δεκαετία 2000
00 – 01 18
01 – 02 20
02 – 03 21
03 – 04 21
04 – 05 22
05 – 06 22
06 – 07 18
07 – 08 14
08 – 09 9
09 – 10 15
10 -11 7