Τελωνειακοί σταθμοί Γριζάνο

Κοντά στο Τελωνείο κατασκευάστηκαν δύο τελωνειακοί σταθμοί, ένας Ελληνικός και ένας Τούρκικος.

Ο Ελληνικός τελωνειακός σταθμός

Κοντά στο Τελωνείο κατασκευάστηκαν δύο τελωνειακοί σταθμοί, ένας Ελληνικός και ένας Τούρκικος. Ο Ελληνικός σταθμός του Τελωνείου, κατασκευάσθηκε από τον Ελληνικό Στρατό για να εξυπηρετεί τους Έλληνες Τελωνειακούς και τους διερχόμενους από το Τελωνείο. Λειτούργησε από το 1881 μέχρι το 1912 που ο Ελληνικός στρατός κήρυξε τον πόλεμο στους Τούρκους και τους έδιωξε από την περιοχή.

Τα σύνορα μεταφέρθηκαν στον Έβρο στα σημερινά σύνορα. Οι τελωνειακοί σταθμοί για να μπορούν να επιβλέπουν και να ελέγχουν την περιοχή, κατασκευάζονταν σε επίκαιρα σημεία, σε υψώματα που είχαν οπτική επαφή με την περιοχή επιτήρησης.

Ο Ελληνικός Τελωνειακός Σταθμός κατείχε υποδεέστερη θέση επιτήρησης της περιοχής, λόγο μειονεκτικής θέσης κατά το χρόνο της οριοθέτησης των συνόρων με τους Τούρκους, οι οποίοι κράτησαν για την Τουρκία τα υψώματα στρατηγικής σημασίας.

Τελωνειακοί σταθμοί Γριζάνο

Ο Τουρκικός τελωνειακός σταθμός

Ο Τούρκικος Τελωνειακός Σταθμός, κατασκευάσθηκε από το Τούρκικο κράτος την ίδια εποχή στο τούρκικο έδαφος για τον έλεγχο της περιοχής από την πλευρά της Τουρκίας. Ο Τούρκικος Σταθμός, λόγω της στρατιωτικής υπεροχής της Τουρκίας ήταν σε καλύτερη θέση, ήταν μεγαλύτερο κτίριο, λόγω της καλύτερης οικονομικής κατάστασης της Τουρκίας και λόγω του μεγαλύτερου αριθμού στρατιωτών που διέθετε η Τουρκία για τη φύλαξη των συνόρων (στρατωνισμός).

Τελωνειακοί σταθμοί Γριζάνο
Τελωνειακοί σταθμοί Γριζάνο