Ελληνικό φυλάκιο του Προφήτη Ηλία

Το Ελληνικό φυλάκιο του Προφήτη Ηλία κατασκευάστηκε το 1881 από τον Ελληνικό στρατό για να μένουν οι φαντάροι που είχαν την ευθύνη φύλαξης και ελέγχου των συνόρων του τμήματος του Προφήτη Ηλία.

Θέση και αποστολή του Φυλακίου

Το σημείο του φυλακίου ήταν σημείο διέλευσης των εισερχομένων από το Ελληνικό στο Τούρκικο Κράτος και από το Τούρκικο στο Ελληνικό.

Όσοι έρχονταν από το Μεγάλο Ελευθεροχώρι, περνούσαν το τελωνείο, τον Ελληνικό Σταθμό, κατέβαιναν από το Βαλομάντρι στο φυλάκιο του Προφήτη Ηλία και περνώντας κάτω από τον Άγιο Δημήτριο έφταναν στο Γριζάνο. Το αντίθετο γινόταν όταν έφευγαν.

Ελληνικό φυλάκιο του Προφήτη Ηλία