Φαϋττός Ζάρκο

Η θέση της πόλης

Η αρχαία Φαϋττός εντοπίζεται στη θέση Κρύα Βρύση – Ζάρκου. Φαϋττός ήταν το αρχαίο όνομα του χωριού Ζάρκου, ονομασία που θεωρείται από κάποιους συγγραφείς παραφθορά του Φαιστός. Στην αρχαιότητα ήταν σημαντικό κέντρο στην περιοχή όπως δείχνουν λείψανα οχυρώσεων και ευρήματα αλλά και φιλολογικές αναφορές.

Φαϋττός Ζάρκο

Αρχαιολογικά ευρήματα

Τον Οκτώβριο του 1883 ο Γερμανός αρχαιολόγος G. Lollingii, στη θέση Κρύα Βρύση, έφερε στο φως μαρμάρινη επιγραφή ύψους 0,72 μέτρων πάνω στην οποία είναι γραμμένο ψήφισμα της πόλης των Φαϋττίων προς τον Γοργία τον Γυρτώνιο.

Φαϋττός Ζάρκο

Το 1957 κατά τη διάνοιξη του υδραγωγείου του χωριού, βρέθηκε στον περίβολο τοπικής εκκλησίας πήλινο πιθάρι γεμάτο μακεδονικά τάλαντα με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που χρονολογούνται γύρω στο 264 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου).

Από τα ευρήματα αλλά και από ιστορικές αναφορές, οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το σημερινό χωριό Ζάρκο είναι χτισμένο πάνω στην αρχαία πόλη Φαϋττός, την οποία αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, ως μια εκ των τεσσάρων μεγάλων πόλεων της Εστιαιώτιδος που έστειλαν στρατό και συμμετείχαν στον Τρωϊκό πόλεμο.

Φαϋττός Ζάρκο